કોરોનાને હરાવવાના સુંદર સંદેશ સાથે કચ્છી કલાકારોનું ગીત: રામ રાખે તેમ રહીએ

પર્વ ઠક્કર (૩.૫ વર્ષ) અને વાચા ઠક્કર (૮ વર્ષ) લઈ ને આવ્યા છે મીરાંબાઈ નું ભાવભર્યું ભજન “રામ રાખે તેમ રહીએ”. સંગીત ડૉ. કૃપેશ ઠક્કર દ્વારા. વિડિયો શૂટિંગ કચ્છ ના વિવિધ સ્થળોએ.

Read more

સબંધો હોય છે – Sambandho Hoy Chhe

હાથ પકડોને વછૂટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે,ટેરવાને આંખ ફૂંટે,કૈંક એવા પણ સબંધો હોય છે. કોઈ ફક્કડ,બાદબાકીના ય સરવાળા ગણેને,લાગણી-એકડાની

Read more