Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

HINDI LYRICS

जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम

जय हनुमान जय जय हनुमान
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान

जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम

जय हनुमान जय जय हनुमान
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान
जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान

ENGLISH LYRICS

Jay Siya Raam Jay Jay Siya Raam
Jay Siya Raam Jay Jay Siya Raam

Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan
Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan
Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan

Jay Siya Raam Jay Jay Siya Raam
Jay Siya Raam Jay Jay Siya Raam

Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan
Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan
Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Hanumaan Jay Jay Hanumaan